AktualnościCo z zebraniami we wspólnotach i w spółdzielniach mieszkaniowych?

https://akcepto.pl/wp-content/uploads/2020/06/zebranie-zarzadu.jpg

Zagrożenie związane z koronawirusem i wprowadzanie stanu epidemii na terenie całej Polski zmusiło wiele firm, organizacji i instytucji do zmiany zasad ich funkcjonowania. Obecnie epidemia jest wygaszana, a społeczeństwo i gospodarka powoli wracają do normlaności. Za chwilę półmetek roku, a większość spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych nie przeprowadziła jeszcze rocznych zebrań, w związku z zakazem zgormadzeń. Co dalej?

Zebrania członków wspólnot mieszkaniowych

Artykuł 30 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388) wskazuje, że zebranie wszystkich właścicieli mieszkań powinno odbyć się co najmniej raz w roku i nie później niż pod koniec pierwszego kwartału. Jeżeli zarząd lub zarządca, któremu przekazano administrację budynkiem, nie zwoła zebrania wspólnoty mieszkaniowej do 31 marca, to prawo do zwołania obrad posiada każdy z właścicieli nieruchomości lokalowej. 

Zebrania członków spółdzielni mieszkaniowej

Walne zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej również powinno zostać zorganizowane przynajmniej raz w roku i powinno się odbyć przed upływem 6 miesięcy od końca roku obrachunkowego. Mówi o tym Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27).

Zmiany wprowadzone przez specustawę koronawirusową

Nowe terminy zebrań

Wprawdzie wspólnoty mieszkaniowe mają cały pierwszy kwartał, aby zwołać zebranie, jednak w praktyce niewiele wspólnot mieszkaniowych zdążyło przeprowadzić zebrania przed wybuchem epidemii. W przypadku spółdzielni, odbycie się tegorocznego zgromadzenia jest jeszcze większą rzadkością.

Na mocy artykułu 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) rząd wprowadził nowe terminy zebrań dla współnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Przywołany artykuł mówi, że w sytuacji, gdy ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowej lub zebrania właścicieli mieszkań przypada na stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii, to graniczna data zebrania oraz zgromadzenia ulega przesunięciu o 6 tygodni od daty odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii

Nowy tryb głosowania

Wspomniany akt prawny dopuścił również możliwość podejmowania uchwał organów spółdzielni i zarządu wspólnoty mieszkaniowej poprzez głosowanie na piśmie albo nowoczesne formy komunikacji zdalnej, takie jak e-mail czy wideokonferencja.

Nowy tryb głosowania w przypadku spółdzielni może dotyczyć zarządu i rady nadzorczej oraz zgromadzenia członków wykonującego kompetencje rady nadzorczej. Możliwość zdalnego bądź mieszanego podejmowania uchwał przez organy wspólnot i spółdzielni zostanie utrzymana także po wygaśnięciu epidemii.

 

Źródło: www.administrator24.info

O nasAKCEPTO
AKCEPTO Magdalena Rudnik
Kompleksowa obsługa nieruchomości – od zakupu do zamieszkania
LokalizacjaAdres biura
Skontaktuj się z namiKontakt