Kompleksowa obsługa nieruchomości

Oferta dla osiedli

Nasza oferta dotycząca administrowania częściami wspólnymi osiedli skierowana jest w szczególności do wspólnot mieszkaniowych funkcjonujących w ramach jednego osiedla oraz do właścicieli nieruchomości w „osiedlach domów jednorodzinnych”. Ze względu na brak uregulowań prawnych odnoszących się specyficznie do tematyki osiedli, zarządzanie częściami wspólnymi osiedla może w praktyce napotkać trudności organizacyjne. W ramach naszej oferty, omówimy z Państwem prawne i praktyczne aspekty administrowania takimi nieruchomościami, pomożemy wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb i przeprowadzimy jego sprawną implementację. Ogół podejmowanych przez nas działań ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania osiedla i zagwarantowanie Państwu najwyższego komfortu mieszkania.
 • Prognoza wydatków dotyczących części wspólnych osiedla i ustalenie wysokości opłat na na pokrycie kosztów nieruchomości wspólnej (fundusz osiedlowy)
 • Przygotowanie i dostarczanie właścicielom informacji o wysokości i statusie opłat miesięcznych oraz informacji o wszelkich zmianach w tym zakresie
 • Prowadzenie ewidencji wpłat uiszczanych przez właścicieli na pokrycie kosztów nieruchomości wspólnej (fundusz osiedlowy)
 • Monitorowanie zaległości z tytułu opłat właścicieli i podejmowanie działań windykacyjnych
 • Negocjowanie, przygotowywanie i zawieranie w imieniu właścicieli umów dotyczących osiedla (np. ubezpieczenia części wspólnych, dostawy energii, kontroli techniczne, prace budowlane, remonty, usługi porządkowe)
 • Organizacja robót konserwacyjnych oraz remontowych obejmująca nadzór techniczny na wykonywanymi pracami, w tym zlecanie konserwacji urządzeń technicznych, budynków i budowli oraz bieżących napraw (oświetlenie, bramy i furty, instalacje domofonowe, pomieszczenie stróżówki)
 • Przygotowanie Regulaminu osiedla,
 • Przyjmowanie zgłoszeń właścicieli odnośnie zauważonych przez nich usterek dot. części wspólnych osiedla i podejmowanie działań mających na celu natychmiastową eliminację usterek
 • Przygotowywanie dla właścicieli rocznych, czytelnych sprawozdań z funkcjonowania części wspólnych osiedl
 • Rozliczanie kosztów energii oraz innych kosztów dot. części wspólnych osiedla między właścicieli
 • Regularna analiza kosztów osiedla w celu zapewnienia efektywnej gospodarki zgromadzonymi środkami finansowymi.
 • Zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do Internetowej Strefy Mieszkańca
Napisz do nas lub zadzwoń.
Telefon: +48 514 300 969
Email: biuro@akcepto.pl
O nasAKCEPTO
AKCEPTO Magdalena Rudnik
Kompleksowa obsługa nieruchomości – od zakupu do zamieszkania
LokalizacjaAdres biura
Skontaktuj się z namiKontakt